Amazing Grace

  • Navn: Amazing Grace
  • Alder: 8 år
  • Køn: Hoppe
  • Afstamning: Imp. Ireland
  • Uddannelsegrad: LB Dres LA spr
  • Stg.mål: 140 cm