Claremont Lass

  • Navn: Claremont Lass
  • Alder: 13 år
  • Køn: Hoppe
  • Afstamning: Imp.Irland
  • Uddannelsegrad: LB Dres S spr
  • Stg.mål: 147 cm