Detroit

  • Navn: Detroit
  • Alder: 14 år
  • Køn: Vallak
  • Afstamning: Canturo / Cash
  • Uddannelsegrad: LA Dres / 135 Spr
  • Stg.mål: 175cm